Det enda du behöver göra för att bli medlem är att fylla i en ansökan om...

Det är lätt att bli medlem

Att bli medlem

Det enda du behöver göra för att bli medlem är att fylla i en ansökan om medlemskap. Om vi får din ansökan före midnatt den sista i månaden kan du bli medlem från och med den första i samma månad.

Du behöver ha en e-legitimation för att kunna skicka din ansökan här. Om du inte har någon e-legitimation kan du ringa oss på 08-723 44 00 så hjälper vi dig.

Om du använder en enhet med operativsystemet IOS version 13.4.1 finns en inställning för integritetsskydd som gör att Cookie Failure kan uppstå. Du kan läsa mer om hur du löser detta i vår FAQ.

Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

För småföretagare

SMÅA är en arbetslöshetskassa för småföretagare och deras familjemedlemmar, som arbetar i små- och medelstora företag i Sverige och som vill försäkra sig mot inkomstbortfall vid arbetslöshet.

SMÅA startade sin verksamhet 1969 och är i dag, med över 100 000 medlemmar, Sveriges största företagarägda medlemsorganisation. Vår vision är att Sveriges alla företagare är medlemmar i en a-kassa och att förstahandsvalet är SMÅA. Vårt huvudkontor finns i Lycksele, Västerbottens län. Vi har även kontor i Stockholm.

Så fungerar SMÅA

SMÅA är störst – vi kan påverka

Många företagare känner inte till att det finns en a-kassa för företagare, än mindre vet man vilken ersättning man har rätt till om man blir arbetslös.

Vi är Sveriges största a-kassa för företagare. Vår storlek ger oss en unik position och möjlighet att påverka våra lagstiftare. Vi är remissinstans och en drivande aktör gentemot regering och riksdag.

Vår kompetens och sakkunskap av regelverket inom arbetslöshetsförsäkringen förstärks av att vi är kunniga just på företagarfrågor. I SMÅAs styrelse finns uteslutande egna företagare som jobbar för dig.

A-kassa in på checklistan

Av erfarenhet vet vi att man som företagare och entreprenör inte alls vill tänka att man skulle bli arbetslös. Speciellt som nystartad företagare är man full av entusiasm för sin affärsidé. Att då tänka a-kassa ter sig inte naturligt.

Men vi på SMÅA skulle vilja vända på begreppen något: En a-kassa är en försäkring som alla andra, om det värsta inträffar. Du försäkrar ditt företag, din lokal, dina inventarier. Men hur försäkrar du dig själv så att du har ett skydd om du skulle bli arbetslös?

Checka av ett medlemskap i a-kassan på samma sätt som du checkar av andra försäkringar. Då kan du vara trygg i vetskapen att du har en försäkring i ryggen och sedan ägna dig åt det som du är bäst på – företagande.

SMÅA påverkar

SMÅA är engagerade i företagarfrågor och försöker påverka Sveriges lagstiftare på olika sätt.

Vi påverkar och redogör för våra synpunkter genom att bland annat skicka skrivelser och yttranden till regering, riksdag, IAF och även direkt till de olika riksdagspartierna. Vi anordnar seminarier för politiker och bjuder in dem till vår årliga föreningsstämma. Vi besöker och håller fördrag både för dels politiker men även intresseorganisationer. Vissa år deltar vi även under politikerveckan i Almedalen.

Vårt viktigaste verktyg för att kunna påverka är vår kunskap kring arbetslöshetsförsäkringen och då framförallt vad gäller företagarfrågor. SMÅA är egen remissinstans och det är just genom remisser vi har störst möjlighet att påverka.

Mer om SMÅA

target

Villkor för ersättning

Läs mer
target

Om ersättning

Läs mer
target

Jobba hos oss

Läs mer
target

Kontakta oss

Läs mer

Lagar och förordningar

SMÅAs verksamhet regleras huvudsakligen av:


Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

Varje ärende behandlas av handläggare och i vissa fall av jurister.

Det är riksdagen som beslutar om reglerna och alla a-kassor följer samma regler. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) är tillsynsmyndighet och granskar vår verksamhet. Staten har även en representant i SMÅAs styrelse.

Våra stadgar

§ 1 Kassans ändamål och firma

Kassan ska i enlighet med bestämmelserna i
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring…

§ 2 Kassans verksamhetsområde

Kassans verksamhetsområde omfattar
företagare, företagares make/maka och övriga
familjemedlemmar…

Årsredovisning

Här kan du ta del av SMÅAs årsredovisning.

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Bli medlem idag

Det kostar bara 159 kr/mån!