Det enda du behöver göra för att bli medlem är att fylla i en ansökan om...

Det är lätt att bli medlem

Att bli medlem

Det enda du behöver göra för att bli medlem är att fylla i en ansökan om medlemskap. Om vi får din ansökan före midnatt den sista i månaden kan du bli medlem från och med den första i samma månad.

Du behöver ha en e-legitimation för att kunna skicka din ansökan här. Om du inte har någon e-legitimation kan du ringa oss på 08-723 44 00 så hjälper vi dig.

Om du använder en enhet med operativsystemet IOS version 13.4.1 finns en inställning för integritetsskydd som gör att Cookie Failure kan uppstå. Du kan läsa mer om hur du löser detta i vår FAQ.

Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Dina personuppgifter

Dina personuppgifter

Vi utgår från Dataskyddsförordningen (GDPR), vars syfte är att skydda fysiska personer mot att deras integritet kränks vid behandling av personuppgifter. SMÅA ser till att behandlingen av dina uppgifter sker på ett korrekt och lagligt sätt.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. Till gruppen känsliga personuppgifter hör bland annat uppgifter om medlemskap i fackförening, ras, etnisk ursprung, politisk åsikt och hälsa.

Därför behandlar vi personuppgifter

SMÅA behandlar personuppgifter för att kunna pröva ärenden om medlemskap och arbetslöshetsersättning. För sådan behandling gäller särskilda bestämmelser i lagen om arbetslöshetskassor (1997:239), LAK, och lagen om arbetslöshetsförsäkring (1997:238), ALF.

Om du påbörjar en ansökan om medlemskap utan att slutföra den behandlar vi dina personuppgifter med intresseavvägning som rättslig grund, när vi vill påminna dig om att slutföra din ansökan. Sådana uppgifter sparas i som längst 60 dagar.

SMÅAs informationsutbyte

För att kunna handlägga ärenden om medlemskap och arbetslöshetsersättning behöver SMÅA ha tillgång till uppgifter av olika slag, exempelvis identitet och adress samt tidigare arbete och lön. Uppgifterna kommer huvudsakligen från dig själv, men vissa uppgifter hämtas in från annat håll.

De personuppgifter som SMÅA hämtar in är exempelvis folkbokföringsuppgifter från Skatteverket, uppgifter om arbetslösa från Arbetsförmedlingen, uppgifter om socialförsäkringar från Försäkringskassan, uppgifter om studerande från Centrala studiestödsnämnden och uppgifter om medlemskap samt arbetslöshetsersättning från andra a-kassor. De flesta av dina personuppgifter som finns hos SMÅA hämtas dock in från dig själv.

Rättelse av felaktigheter

Om du hittar någon uppgift om dig som är felaktig eller ofullständig kan du begära rättelse. Meddela SMÅA vilken uppgift det handlar om och hur du vill att den ska rättas. SMÅA är skyldig att utan dröjsmål ta reda på vad felet beror på och meddela dig vilka åtgärder som gjorts.

Dina rättigheter