Det enda du behöver göra för att bli medlem är att fylla i en ansökan om...

Det är lätt att bli medlem

Att bli medlem

Det enda du behöver göra för att bli medlem är att fylla i en ansökan om medlemskap. Om vi får din ansökan före midnatt den sista i månaden kan du bli medlem från och med den första i samma månad.

Du behöver ha en e-legitimation för att kunna skicka din ansökan här. Om du inte har någon e-legitimation kan du ringa oss på 08-723 44 00 så hjälper vi dig.

Om du använder en enhet med operativsystemet IOS version 13.4.1 finns en inställning för integritetsskydd som gör att Cookie Failure kan uppstå. Du kan läsa mer om hur du löser detta i vår FAQ.

Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Så slog de tillfälliga reglerna kring arbetslöshet

Under pandemin ändrades reglerna för företagare så att det är möjligt att lägga sitt företag vilande flera gånger för att däremellan vara verksam i företaget. Tio procent av de företagare som lagt sina verksamheter vilande sedan regeländringen trädde i kraft har gjort det mer än en gång. Det visar den rapport som IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, tagit fram.

IAF har undersökt konsekvenser av de tillfälliga regeländringarna som infördes första halvåret 2020. Några förändringar var att fler kunde ta del av försäkringen snabbare och höjd dagersättning. Förändringar som infördes samtidigt som a-kassorna hade rekordstor ärendemängd vilket försvårade arbetet och skapade långa handläggningstider.

Målet med de tillfälliga ändringarna var att fler arbetslösa skulle bli berättigade till arbetslöshetsersättning och att fler skulle få högre ersättning. De tillfälliga ändringarna var bland annat ändrade medlemsvillkor, lättnader i arbetsvillkoret och för vilande företag samt höjda ersättningsnivåer. IAF har valt att granska vilka konsekvenser de tillfälliga regeländringarna fick för ersättningssökande, arbetslöshetskassorna och arbetslöshetsförsäkringen.

Ändrat medlemsvillkor påverkade 39 000 nya medlemmar

Medlemsvillkoret ändrades tillfälligt så att tiden till inkomstrelaterad ersättning för nya medlemmar förkortades betydligt. Det var en stor förändring som påverkade cirka 39 000 individer. 

Lättnaderna i arbetsvillkoret hade effekt för fler kvinnor än män

Med lägre krav på antalet arbetade timmar innan arbetslösheten kunde fler personer erhålla arbetslöshetsersättning. Granskningen tyder på att lättnaderna i arbetsvillkoret hade effekt för fler kvinnor än män.

Slopad karenstid gav mer ersättning till 194 000 personer

Den slopade karenstiden innebar att cirka 194 000 nya arbetslösa fick mer ersättning i början av sin arbetslöshet. Den ordinarie karenstiden är sex dagar innan en ny ersättningsperiod startar.  

Det höjda taket för den inkomstrelaterade ersättningen har gett mer ersättning till de med tidigare inkomster över 25 000 kronor per månad. Samtliga har tjänat på att grundbeloppet höjts. 

Mäns högre inkomster speglas i arbetslöshetsersättningen

Det höjda grundbeloppet och den höjda inkomstrelaterade ersättningen gav i genomsnitt män mer än kvinnor. Detta speglar att män i genomsnitt har högre inkomster och i genomsnitt arbetar i högre omfattning innan arbetslösheten. Detta förhållande är detsamma i det ordinarie regelverket.

Företagare kan återuppta sin verksamhet flera gånger

Reglerna för företagare ändrades så att det är möjligt att lägga sitt företag vilande flera gånger för att däremellan vara verksam i företaget. Dessutom blev det möjligt att marknadsföra sin verksamhet under tid med arbetslöshetsersättning. Det är stora förändringar jämfört med det ordinarie regelverket som har en femårsgräns för vilande företag. Cirka tio procent av de företagare som lagt sina verksamheter vilande sedan regeländringen trädde i kraft och fram till och med september 2021 har gjort det mer än en gång. 

Läs rapporten i sin helhet här.

Fler nyheter

  • test lorum

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit…
    Läs mer