Det enda du behöver göra för att bli medlem är att fylla i en ansökan om...

Det är lätt att bli medlem

Att bli medlem

Det enda du behöver göra för att bli medlem är att fylla i en ansökan om medlemskap. Om vi får din ansökan före midnatt den sista i månaden kan du bli medlem från och med den första i samma månad.

Du behöver ha en e-legitimation för att kunna skicka din ansökan här. Om du inte har någon e-legitimation kan du ringa oss på 08-723 44 00 så hjälper vi dig.

Om du använder en enhet med operativsystemet IOS version 13.4.1 finns en inställning för integritetsskydd som gör att Cookie Failure kan uppstå. Du kan läsa mer om hur du löser detta i vår FAQ.

Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Månadsrapport februari 2021

Under årets två första månader har SMÅA betalat ut 142 miljoner kronor i arbetslöshetsersättning. Hittills i år har 4 490 personer fått ersättning från SMÅA. Här finns en månadsrapport för februari.

Medlemmar som fick ersättning
I februari fick 4 313 medlemmar ersättning från SMÅA, att jämföra med 2 671 under samma månad ifjol. En ökning med 61 procent.

Summan som betalats ut
Under februari har SMÅA betalat ut närmare 66 miljoner kronor i arbetslöshetsersättning till medlemmar, att jämföra med 39 miljoner kronor under samma period 2020.

Antalet medlemmar
Medlemsstatistiken visar att SMÅA per den sista februari var 112 431 medlemmar, varav 37 303 kvinnor och 75 128 män.

Nyanmälningar
Andelen ersättningssökande ökade kraftigt under 2020 jämfört med tidigare år. Även i inledningen av 2021 ser vi en fortsatt ökning. Nedan finns statistik per månad för 2020 och 2021.

2020           2021           Procentuell förändring

Januari        447             549             + 23 %

Februari      331             388             + 17 %                          

Mars           957            

April            1 714         

Maj             804            

Juni            618            

Juli              454            

Augusti       372            

September  499            

Oktober      461            

November   462            

December   430            


Antalet ansökningar där utredning pågår/väntar på hantering
I dagsläget har SMÅA 800 ansökningar där utredning antingen pågår eller ligger i väntan på hantering.